Skrevet af: Thomas Haurum
14. november 2022

Episode 14: Vælg et godt Amazon bureau og undgå dyre fejltagelser!

Foretrækker du?

I den her video, du skal til at se, der kommer vi ind på valg af Amazon bureau, og hvorfor det er vigtigt at vælge den rigtige partner. Det kan nemlig afgøre om du får succes eller er en fiasko på verdens største handelsplatform.

God fornøjelse.

Læs hele episoden her

Thomas (T): Kære Jens. Velkommen til episode fjorten af WeMarkets podcast.

 

Jens (J): Tak skal du ha’.

I dag der skal vi tale om valg af Amazon-bureau, og hvordan WeMarket griber det her an.

Hvordan vi hjælper vores kunder. Så dejligt at have vores Head of Amazon med her i studiet.

 

Skal du søge hjælp til Amazon-markedsføring?

J: Ja.

 

T: Så mit første spørgsmål det er egentlig: “Hvorfor er det, at man skal søge hjælp til Amazon markedsføring?” Kan man ikke selv starte op?

 

J: Jo, det kan man sagtens, fristes jeg næsten til at sige.

Fordi Amazon er en helt ny platform for rigtig, rigtig mange virksomheder.

Og det er ikke bare lige noget, man kaster sig ud i. Der er en masse ting, man skal vide. Og hvis man starter helt fra bunden af, så skal man som virksomhed være villig til at afsætte en frygtelig masse ressourcer. Både i forhold til dem, der fysisk skal sidde og arbejde med platformen, men også andre interessenter i virksomheden.

Så det her med at komme i gang med Amazon kan være ret tungt. Og derfor er det klart, at hvis du entrerer med nogen, som har den knowhow og kan hjælpe dig i gang, så er der mange ting, der bliver meget, meget nemmere for dig. Både i forhold til at komme i gang. Det går hurtigere, det er mere effektivt, og så selvfølgelig også at du får mere succes.

 

T: Ja, for det er jo det her med at bruge bureauerne til den akkumulerede viden –

 

J: Lige præcis.

 

T: – altså erfaringen. Det er jo dér, man skal plukke fra.

 

J: Ja, lige nøjagtig. Altså man kan se ved os – vi sidder en flok og har arbejdet med Amazon i mange år, så det har akkumuleret rigtig, rigtig meget viden. Viden vi har på tværs af mange forskellige kategorier, på tværs af mange forskellige virksomheder. Og det gør, alt andet lige, at vi gerne skulle have en knowhow, der gør, at virksomheder nemmere og mere effektivt kommer i gang med at udnytte det kæmpe potentiale, der er på Amazon.

 

T: Ja, for der er jo også … Vi støder også nogle gange på konsulenter, freelancere og enkeltmandsvirksomheder, som tilbyder at hjælpe med Amazon.

Så hvad er sådan, hvis vi nu sidder på kundesiden, hvad er så forskellen på et bureau som os og en freelancer, der kan hjælpe én?

 

J: Jamen, der er rigtig mange dygtige freelancere, som arbejder med Amazon. Det der selvfølgelig kan være en udfordring i den henseende det er, at man sidder én mand. Og ved WeMarket, for eksempel, der sidder vi fem mand og kun arbejder med Amazon. Så det betyder, alt andet lige, at vi har et større kundegrundlag, vi har et større datagrundlag i forhold til at kunne vurdere og hjælpe virksomhederne.

Og så er der jo noget ren convenience i at, hvad kan man sige, at hvis du er konsulent, så skal du også have fri, du kan også blive syg. Og ved os der vil det altid være sådan, at der er altid er nogen tilgængelige. Altid nogen, der kan hjælpe.

Og det er relativt vigtigt i forhold til Amazon, fordi man altid vil løbe ind i nogle udfordringer med ens produkter eller éns konto, som kan gøre, at man bliver lukket ned, for eksempel. Og så er det vigtigt, at man hurtigt kan komme i gang igen.

Og der er der i hvert fald nogle fordele ved at, hvad kan man sige, arbejde med et bureau fremfor en freelancer.

 

Hvornår er man Amazon-ekspert?

T: Ja. Og det er også oplevelser, vi støder ind i. Der er mange eksperttitler derude. Jeg vil faktisk også gå så langt som at kalde dig for ekspert.

Hvis du vil tage imod den titel. Men hvornår er man ekspert i noget? Og det er jo ikke i generelle termer, jeg spørger. Hvornår er man Amazon-ekspert? Fordi det er jo relativt nyt, og så mange udbydere er der heller ikke. Så mange rådgivere er der heller ikke. Så hvornår vurderer du, at man kan kalde sig dét?

 

J: Jamen, jeg synes, at man skhttps://sproget.dk/lookup?SearchableText=bardeal dele det op på to måder. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvem der er ekspert, og hvem der ikke er ekspert.

Men der er noget hands-on på Amazon. Hvordan agerer du inde på seller-siden. Hvad er det, du skal gøre, sådan rent praktisk? Det er jo den ene ting. Og der er der mange, der er sådan forholdsvis hurtige, måske i løbet af et års tid, der kan dygtiggøre sig inden for dét. Så rent praktisk kan det gå rimelig hurtigt.

Så er der hele den forretningsmæssige forståelse i at finde ud af, jamen, hvordan skal man angribe det her Amazon fra et taktisk niveau? Hvad er det for nogle markeder, der er interessante. For hvilke kategorier? Og det er klart, at der tager det noget længere tid. Og der er det jo klart, at jo længere tid du har arbejdet med Amazon og arbejdet med forskellige produkter, virksomheder og produktkategorier, jo bedre et fundament har du for at kunne rådgive den specifikke kunde på bedst mulig vis.

Så jeg synes, det er svært at sige, hvornår man er Amazon-ekspert, men man skal i hvert fald … En ting er, at man kan arbejde med platformen – det er selvfølgelig vigtigt – men jeg vil næsten sige, at det er vigtigere, at du har hele den kommercielle forståelse for, hvordan Amazon fungerer. Hvordan deres algoritme fungerer.

For alle kan hurtigt lære at sætte et produkt op på Amazon. Det er ikke dét, der er svært. Men forretningsforståelsen er sindssygt vigtig. Og det er dét, der adskiller, hvor hurtigt du får succes, men også hvor stor succes du får.

 

T: Ja, og vel også noget med at forecaste og analysere på, hvordan tror vi, vores produkter er på Amazon.

Jeg ved, at du sidder med noget dyr software, hvor du tjekker: Hvor meget sælger det her i Tyskland? Hvad tager andre for det? Hvad bruger folk på annoncer? Hvordan prissætter de?

 

J: Altså en stor del af vores tid, både på kunder, som vi holder oplæg for, og også eksisterende kunder, det er hele tiden at kigge ind i data, hvor vi finder ud af: Hvad sælger jeres konkurrenter? Hvad er deres pris? Og hele tiden at overvåge det her marked.

Når en ny kunde kommer til os og siger: “Vi vil gerne i gang på Amazon”, så føler vi os forpligtede til at præsentere en case for dem, som kan sige, at enten er det her en god forretning. Men det er lige så vigtigt at kunne sige, om det her bliver en dårlig forretning for jer.

Så der bruger vi rigtig meget energi og mange ressourcer på at kigge ind i data og finde ud af, jamen, hvad kan der sælges af det her produkt? Hvad er der af muligheder i de enkelte lande?

Og det er klart, at det er et sindssygt vigtigt fundament at kunne forecaste og sige, at inden for de første tre til seks måneder, der er det dét her vi forventer. Seks til tolv måneder, der er det dét her. Tolv til atten måneder, der er det dét her, og så videre.

 

Forventningerne til salg og omsætning skal være realistiske

T: Og hvis jeg lige må være lidt kritisk. Hvordan går det så med at vurdere det? Fordi jeg tænker, at lige præcis for vores branche og bureauer, er der jo mange guld og grønne skove, men rammer man de her forecasts?

 

J: Altså man kan sige, at det vi oplever hos os, det er, at når vi kommer ud og præsenterer noget, så kan vi godt have oplevet nogle gange, at folk siger, at det ikke var så meget, som vi ellers havde fået at vide. Og det har vi det fint nok med. Vi—

 

T: Altså, når vi pitcher ind—

 

J: Ja, når vi pitcher ind, og hvis de har fået tilbud fra andre, kan vi godt opleve, at vi ligger under, hvad andre gør. Men vi har det sådan, at hvis vi siger—

 

T: Altså i estimeret omsætning, for eksempel.

 

J: Ja, i estimeret omsætning eller estimeret antal enheder solgte. Hvis en kunde hører, at de kan sælge tredive tusind enheder, så er det dét, de husker. De husker måske ikke, at vi sagde i løbet af firetyve måneder. Så vi er måske lidt defensive, men til gengæld, så …

Jeg kan godt komme i tanke om én, hvor vi har ramt ved siden af, men ellers så rammer vi.

 

T: Ja. Så ni ud af ti, kan man sige dét? Må man sige det?

 

J: Ja, det må man gerne sige i vores tilfælde. Og jeg–

 

T: Ni ud af ti inden for skiven.

 

J: Ja, jeg føler, at det er sindssygt vigtigt, at vi er realistiske. Og så kan det godt ske, at kunden ikke synes, at det er ambitiøst nok.

Det er også fair nok. Men vi føler, at det er os, der skal rådgive dem, og så skal vi også komme og fortælle det, vi tror på er realistisk.

 

T: Ja, ja, klart. Det er jeg glad for. Lige i den stol, jeg sidder i. Vi er jo kollegaer.

 

J: Det er jo dét.

 

Processen ved opstart på Amazon

T: Hvordan er så processen, når man siger, Jens, det vil vi gerne?

 

J: Jamen, processen er jo, at når vi har lavet en analyse, så ved vi, om det er en god business case, eller om det er en dårlig business case. Hvis det er en god business case, hvad er det så, der skal til?Og derfra så går man videre for at finde ud af, hvad er det for et produktsortiment, I skal have på Amazon?

Helt basic, så får vi nogle data fra kunden om, hvad er det for nogle produkter? En masse informationer omkring de produkter. Og så begynder vi at lave en SEO-analyse. For at vide, hvordan er det, at produkterne skal oprettes med titel og bullet points og beskrivelser inde på Amazon, sådan at kunderne kan finde varen.

 

T: Altså en masse praktik, men hvis man træder skridtet tilbage, så kan man sige, nogle skriver i en kontaktformular til WeMarket, at hej, vi overvejer at gå på Amazon.

Hvad sker der så dér? Hvordan er processen?

 

J: Jamen, der starter vi med en analyse. Så det vil sige, at vi altid starter med et telefonopkald til kunden. Og finder ud af, hvad er det, de gerne vil? Hvad er deres tanker og idéer?

Og ud fra det, så sender de os faktisk noget data på en fem til ti produkter, som vi så kigger ind i. Og det kan være, at der er nogen kunder, der er på Amazon i forvejen. Men hvis de ikke er på Amazon, så starter vi helt fra scratch og finder ud af alt omkring det produkt, og hvad er potentialet i forhold til, hvad der kan sælges. Hvad er der af konkurrenter? Hvad er prisniveauet og så videre?

Og så laver vi en hel business case på dét. Også i forhold til hvad deres kostpris er på varen. Hvad kan de tjene? Hvad for nogle udgifter har de til Amazon?

Og så præsenterer vi dét. Og så præsenterer vi et oplæg på, hvad er det vi vil gøre, og hvordan vil vi gribe det an, inden for de første tre måneder, seks måneder og tolv måneder. Og så får de selvfølgelig en pris på, jamen, hvis vi skal tage os af det hele, hvad koster det så? Og hvis de selv kan bidrage med nogle ting, hvad er prisen så?

 

T: Ja, ja, så man kan sige, at der er en henvendelse, så er der et møde omkring behovsafdækning, og så er der et efterfølgende møde, hvor vi pitcher, og så er det så samarbejde eller ej. Så står og falder det med dét.

 

J: Lige præcis. Lige præcis.

 

Bureau i landet hvor din virksomhed er eller der, hvor du vil sælge?

T: Det giver mening. Jeg tænkte på, da jeg var ved at forberede episoden her, om … Skal man hyre et lokalt bureau, hvis jeg gerne vil sælge mine varer i Frankrig? Skal jeg så have fat i nogle franske Amazon-folk? Eller hvad er din holdning til det her med, om man skal have lokale, eller om vi kan sidde i Danmark og varetage det hele? Hvad er dine erfaringer med dét?

 

J: Det er et godt spørgsmål. Altså vi har blandede erfaringer med det. Man kan sige, at som udgangspunkt vil jeg altid anbefale, at man kun har ét bureau. Og dermed også sagt, at det vil typisk være dét land, du har base, at du vælger at finde et Amazon-bureau for det land.

Fordi alle, der beskæftiger sig med Amazon … altså vi sidder og agerer på alle markedspladser for alle vores kunder, og vi kan gøre det lige så godt i Frankrig, som nogen fra Frankrig kan, med de værktøjer vi har.

Så man kan sige, det behøves ikke være lokalt. Man kan så sige, kan der være en fordel i, at du sidder i Danmark, og at du arbejder med et kæmpe amerikansk bureau?

Ja, det kan der godt. Altså, de har jo adgang til helt sikkert noget mere data, end vi har, for eksempel. Men det er ikke sikkert, at—

 

T: Okay, hvorfor det?

 

J: Altså, hvis du tager for eksempel noget, der hedder Channel Makers i USA, der er kæmpe, kæmpe, kæmpe store, altså de har så mange virksomheder—

 

T: Et bureau eller hvad?

 

J: Ja, lige præcis. Det er jo klart. De har en masse interne data, som de kan gøre brug af. Det er jo ikke sikkert, at kvaliteten er bedre. Der hvor—

 

T: Altså, uanset hvad, så må man antage, at jo flere folk, der sidder i bureauet, at jo bedre er bureauet. Sådan må det jo nødvendigvis være.

 

J: Nej. Det er det ikke. Det kommer også an på måden, du arbejder på. Og det er i virkeligheden dér, hvor vi oplever den største forskel for os.

Vi er store i Danmark, men vi er jo ikke store i udlandet, kan man sige. Og det vi ser, når vi—

 

T: Men siger du det, fordi … Har vi overtaget kunder fra amerikanske bureauer?

 

J: Ja, det har vi. Vi har overtaget, jeg tror en håndfuld kunder fra både engelske og amerikanske bureauer, som er rigtig store.

 

T: Men danske virksomheder, som så har valgt—

 

J: Men danske virksomheder, hvor de først har været i udlandet, og så er de så kommet til os. Og det vi oplever, at den del med, at man er meget tættere på … Bare det at du kan snakke det samme sprog, og så den måde vi arbejder på.

Altså typisk er det jo omkring advertising, at man samarbejder. Og det er det jo selvfølgelig også ved os, men vi har mange andre ting, vi arbejder med også, som faktisk giver mere værdi end advertising. Fordi advertising er selvfølgelig svært, men det er en disciplin, hvor man hurtigt kan skaffe noget omsætning. Men vi fokuserer jo ekstremt meget på Amazon SEO, og den del får man måske ikke med på samme måde ved de andre bureauer.

Så det med at man er tæt på ens partner som virksomhed i valg af bureau, det gør noget. Det giver noget dynamik, og det giver noget knowhow, som vi oplever, at man ikke får.

 

T: Ja, ja, og så også bare kulturelt og værdimæssigt, når man sidder til kundemøde. Altså man er fra samme land, det må betyde noget for forståelsen.

 

J: Ja, ja, helt sikkert. Og jeg kan også … Vi har også overtaget firmaer, som har været ved andre danske bureauer. Og jeg kan bare sige, at danske bureauer generelt som helhed, de performer mindst, og jeg vil faktisk også sige bedre end de helt store bureauer.

 

T: Jeg oplever det faktisk også selv på nogle kunder. Nogle af de internationale, vi har, hvor man så skal i kontakt med et eller andet britisk bureau, for eksempel. Og så skal de give en overlevering eller en status for, hvordan det er gået på Facebook. Hvor jeg sidder og tænker, hold nu op, jeg synes … Jeg sidder med samme fornemmelse. Bureauerne i Danmark er lysår foran.

Men jeg ved ikke, om det er fordi vi er så digitaliserede og så små, og der er så meget vidensdeling og så mange konferencer og podcasts på tværs. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men det er i hvert fald samme betragtning af det hele.

 

J: Ja. Ja.

 

T: Godt nok. Så du siger, at man kan sagtens sidde i Danmark og bare tage flere markeder. Det fungerer fint for os.

 

J: Ja.

 

Amazon-certifikater og premium partner

T: Så tænkte jeg også på noget som certifikater. Nu fik vi sådan et certifikat den anden dag. “Verified Amazon ads expert” et-eller-andet.

Så hvilke certifikater er der? Og er det bullshit? Er det bare et questionnaire, og så får du certifikatet? Eller hvordan gør Amazon det?

 

J: Jamen, nej, jeg vil ikke sige, at det er bullshit. Fordi det er klart, at der er jo nogle ting, der skal være på plads, inden du kan få det. Du skal have adgang til nogle annoncekonti. Du skal kunne bevise, at du egentlig arbejder med det her. Men man kan sige, den her verified partner ads er… Altså, de fleste Amazon-brugere vil egentlig kunne få den, men det kræver selvfølgelig, at de har nogle ansatte. At de har nogle relativt store kunder, de arbejder sammen med.

Så er der det her med, at du kan blive premium partner, som du kan træde op på. Det er ikke én, som du selv… Det er Amazons. Det er performance, der afgør, om du kan få det.

Men man kan jo sige, at uanset om alle kan få det, så er det i hvert fald et tegn på, hvor seriøst du arbejder med det. Man kan sige, at der er krav om, at du skal vedligeholde uddannelse. At dem der er ansatte i bureauet, altså her ved WeMarket, altså de skal have certifikater om, at de personligt har bestået nogle Amazon kurser, for at vi kan få det her.

 

T: Altså der er en hygiejnefaktor, at man sikrer, at i hvert fald et minimum af viden, og at der er nogle certifikater, som er på performance, og spend og sådan nogle ting, som man kan gå efter.

 

J: Ja, lige præcis.

 

Sådan finder du den bedste Amazon-leverandør

T: Så når man nu sidder derude som kunde, og siger at jeg vil gerne på Amazon. Jeg leder måske efter et Amazon-bureau. Hvordan skal man så screene den leverandør, man kigger på?

Hvordan vil du anbefale, at man finder ud af, om det her er en god leverandør? Andet end selvfølgelig at tage et møde med dem.

Men hvad er faresignalerne, og hvad er de sunde signaler?

 

J: Jamen, den er lidt svær. Jeg tror jo, først og fremmest, så tror jeg faktisk, at det handler om… Det vi kan se, vores kunder er glade for, det er, at det her er meget nede på jorden. Den måde vi arbejder på. Altså vi forklarer tingene, så man forstår, hvad det er.

Så jeg tror først og fremmest, at man skal sidde med en fornemmelse, når man har snakket med et bureau, om man forstår, hvad de egentlig gerne vil. Når de snakker SEO og fortæller om, hvorfor det er vigtigt, at de skal købe nogle timer til dét hver måned. Har jeg forståelsen for hvorfor, at jeg skal købe de timer? Og det samme med advertising og drift og så videre.

Så jeg tror, at det i virkeligheden handler rigtig meget om, at man sidder med en mavefornemmelse om, at man forstår det her. Og så kan man jo ringe efter referencer. Altså spørge, om man må ringe til nogle tidligere kunder eller nuværende kunder og høre, hvordan det er at arbejde sammen med jer.

Ja, fremvise noget performance på nogle kunder. Altså, det gør vi. Og det har vi ikke nogen problemer med. Så det ville jeg gøre.

 

T: Jeg er nemlig fuldstændig enig, og det er dét, jeg fiskede efter. Og jeg vil også sige til dem, der lytter med, ring dog til de kunder, som bureauet siger, at de har, og hør, hvordan det er. Sværere er det vel ikke.

 

J: Nej, det er det ikke.

Amazon er jo en uudforsket verden for mange, så man har jo ikke en kinamands chance for at finde ud af det. Så ring, skriv. Det vil jeg klart anbefale, at man gør.

 

T: Okay. Jamen, ved du hvad? Jeg tror, at vi er igennem spørgsmålene, Jens, lige i forhold til den her episode, så tak, fordi du lige ville være med.

 

J: Velbekomme.