Skrevet af: Danni Jessen
12. august 2020

Hvad er et søgeord på position 1 værd?

Der bliver foretaget 3.800.000 millioner søgninger på Google hvert minut! Dette svarer til svimlende 1.997.280.000.000 søgninger om året! Selvom det naturligvis er det samlede antal søgninger verden over, giver det stadig en indikation af, at du potentielt har muligheden for at nå rigtigt mange mennesker ved at ligge nr. 1 på de søgeord, som er vigtige for din virksomhed, selvom det er et mindre søgeord. 

Jeg vil i dette blogindlæg komme ind på, hvordan du kan udregne værdien ved at ligge nr. 1 på Google på et givent søgeord. På den måde kan du på en mere oplyst baggrund tage en beslutning om, hvorvidt det giver mening for dig at fokusere dit SEO-arbejde på netop det søgeord.

 

Jeg kommer omkring følgende:

 

Hvorfor er dataindsamling vigtigt?

Data giver dig bedre mulighed for at optimere dit arbejde – især hvis det er data omkring netop din branche, virksomhed eller målgruppe. Med lidt teknisk snilde kan du relativt hurtigt få sat din egen data op i en udregning, som kan hjælpe dig til at finde ud af, fx. hvordan din Click-Through-Rate vil stige med hver placeringer, du stiger, eller hvor mange ordrer du kan forvente at få ind ved at lægge nr. 1 på et søgeord. Hvis du ikke er helt skarp på begrebet CTR (Click-through-rate), så er det et udtryk, som fortæller dig hvor mange procent, der rent faktisk klikker på dine søgeresultater.

De gammeldags søgeordsanalyser hvor man kun brugte eksterne data som fx. generel søgevolumen er på lånt tid – ved at benytte data, som er specifik til din forretning, kan du nemlig langt bedre vurdere hvilke søgeord, der er værd at investere i.

 

CTR-kurve grafik

Denne graf viser hvordan, den gennemsnitlige CTR stiger, jo højere dine placeringerne stiger på Google.

Hvad skal du bruge til udregningen? 

Det vigtigste du skal bruge til udregningen af dit søgeords potentielle værdi, er naturligvis din egen data! Med din egen data har du mulighed for udregne parametre som Click-through-rate (CTR), forventet antal ordre m.m. Ved at benytte din data frem for mere overordnet data, kan du være mere sikker på, at dine udregninger passer til din branche og dermed bliver så retvisende som overhovedet muligt.

Igennem dette indlæg vil jeg komme ind på hvilke formler, du kan bruge, samt hvordan du kan visualisere dem.

Her i WeMarket benytter vi værktøjet Power BI, som er markedsførende inden for bearbejdelse og visualisering af data. Med Power BI kan vi let bearbejde store mængde data fra flere forskellige kilder – hvilket vi før gjorde i Excel. Power BI kan siges at være Excel på steroider – det er altså både hurtigere, stærkere og bedre. 

Det skal siges, at udregningen af værdien af et givent søgeord ikke er en eksakt videnskab, og der er mange parametre, der påvirke udkommet. Men dette blogindlæg skulle meget gerne vække din lyst til at aktivere din egen data, og give dig et fundament til at selv begynde at arbejde med værktøjer som fx. Power BI.

 

Hvordan beregner du din egen CTR?

Alt du skal bruge for at beregne din CTR er data fra din Google Search Console. Ved at bruge din egen data er du sikret at den CTR, som du har beregnet, passer til din virksomhed og dermed er så retvisende som muligt.

Jeg vil anbefale, at du som minimum henter 3 måneders data – men du kan med fordel hente mere. Husk – jo mere data, jo bedre! 

1. Efter du har hentet din data fra Search Console, kan du trække den ind i dit foretrukne data-værktøj, som i mit tilfælde er Power BI. 

 

CTR Kurve der viser CTR for hver placeringer på side 1

 

2. Dernæst er det vigtigt, at du rydder op i den data, du har importeret.

 

Billede der viser hvor du rydder op i dine data

 

3. Herefter skal sikre at placeringen står til at være et “helt nummer”. Det er vigtigt, så du kan sætte hver placering op imod deres respektive CTR og dermed udregne, hvad den gennemsnitlige CTR er for en given placering.

 

Billede der viser hvordan du laver numre hele

 

4. Nu skal du udregne din egen CTR, da CTR-værdien fra Search Console allerede er en gennemsnitlig CTR. Derfor vil du få et mere korrekt udgangspunkt ved at udregne din egen CTR. Din egen CTR kan du udregne ved at benytte denne formel:

 

SUM(KLIK)/SUM(EKSPONERINGER)

 

I Power BI kan du lave denne udregning på følgende måde:

 

Billede der viser formlen til at udregne sin egen CTR

 

5. Efter dette er gjort, kan du gå i gang med at visualisere selve CTR-kurven. Det gør du ved at vælge visualiseringen Scatter chart

 

Billede der viser hvordan du laver et scatter chart

 

6. Herefter skal du bblot indsætte dine placeringer på X-aksen og din nye CTR-measure i Y-aksen. Som det sidste hertil skal du sørge for, at placeringerne ikke bliver summeret. Det sikrer du ved at klikke på den lille pil til højre for værdien.

Og så! Nu har du din helt egen CTR-kurve!

 

Visualisering af CTR-kurve

 

OBS: Husk at ekskludere brandsøgninger fra at blive medtaget i kurven, da disse kan give et forskruet billede af den reelle CTR.

Nu hvor du har udregnet din gennemsnitlige CTR ved at ligge nr. 1 på et givent søgeord, kan du begynde at udregne en konkret værdi ud fra dine forskellige søgeord. Det er vigtigt at have in mente, at disse beregninger kan blive påvirket af mange faktorer, så hvis du fx. inden for perioden har fået en ny hjemmeside eller har lavet andre drastiske ændringer, så vil det selvfølgelig påvirke din data negativt. Der vil altid være en vis form for usikkerhed og det værdien af et søgeord vil i nogen grad også være en vurderings-sag, men ingen kender din virksomhed bedre, end du selv gør, så det handler i al sin enkelthed også om at bruge sin sunde fornuft. 

 

Hvor mange konverteringer vil position 1 give dig? 

Det spørgsmål kommer helt an på, hvad du tænker, når du tænker konvertering. Her handler det om at vælge den type konvertering, der giver mest værdi for dig – i nogle tilfælde kan det være ordrer, mens det i andre tilfælde kan være leads. Så inden du går i gang, skal du vurdere hvilken type konvertering, du vil bruge til at måle værdien af et søgeord. I dette tilfælde vil jeg bruge antallet af ordrer som mål.

Herefter skal du bruge endnu en formel til at oprette en ny kolonne, der udregner hvor mange ordrer, du potentielt kan få ved at ligge på position 1. 

 

([Eksponeringer]*[CTR som nr. 1]-[Klik])*Konverteringsrate

 

I dette tilfælde er vores CTR ved position 1 = 16.21%, og konverteringsraten er 2.35%. 

 

Billede af formlem til at udregne estimeret antal ordre

 

Herefter skal du oprette en tabel, hvor du viser det estimerede antal ordrer ud fra et givent søgeord. 

 

Billede af visualisering af estimeret antal ordre

 

Nu har du et overblik over, hvordan dine søgeord vil konvertere på position 1. Så kan du sådan set blot gange det estimerede antal ordrer med din gennemsnitlige ordreværdi, og så har du et helt konkret tal på, hvor meget position 1 på Google egentlig er værd.

De estimeringer denne process munder ud i vil altid være meget konservative og vil blive påvirket af mange forskellige faktorer. Derfor skal dette ses som et udgangspunkt, for den egentlige værdi kan være langt større! Du kan kun beregne værdien ud fra den data, som du har til rådighed, og derfor vil dette aldrig være en eksakt videnskab.

 

Eksempel

Lad os sige at du driver en forretning, der sælger gulve på nettet, og du overvejer at begynde at arbejde aktivt med SEO. Men du er i tvivl om, hvordan du bedst muligt skal bruge din ressourcer – så ville denne løsninger være utroligt relevant. Traditionelt ville man fx tjekke hvor stor søgevolumen er på et givent søgeord – i dette eksempel lad os sige laminatgulv. Søgeordet laminatgulv har ca. 5400 månedlige søgninger, så umiddelbart virker det som et meget interessant søgeord. Men hvor meget vil det egentlig give dig i omsætning af ligge på position 1?

 

CTR Kurve for gulve

Denne kurve viser vores gns. CTR for vores fiktive virksomhed

 

Hvis vi følger den ovenstående guide, så vil vi starte med at udarbejde en CTR-kurve, der viser hvor meget den gennemsnitlige CTR vil være på en position 1 beregnet udfra din egen data. Lad os sige at vi ender ud med ovenstående CTR-kurve, som viser at vores gennemsnitlige CTR er 26.67%. Det vil altså sige, at hvis vi ligger på en position 1 på søgeordet laminatgulv, så kan vi estimere, at vi vil få 26.67% ud af de 5400 månedlige søgninger til at klikke ind på vores hjemmeside. Det betyder altså, at vi kan estimere, at vi vil få 1440 besøgende alene på dette søgeord, og derudover så vil landingssiden også rangere på flere long-tail søgeord.

Herefter vil vi følge næste trin i den ovenstående guide – hvor vi laver et estimat på hvor mange af disse 1440 månedlige besøgende vil blive konverteret, samt hvor meget vi kan forvente i stigende omsætning (Husk dog at dette ikke, som nævnt, ikke er 100% eksakt, og det reelle resultat vil blive påvirket af mange faktorer som fx. manglende data m.m.). Hvis vi siger, at vi, i vores fiktive virksomhed, har en gennemsnitlig transaktionsrate på 1.84% – så kan vi beregne hvad 1.85% af 1440 er. Det giver rundt regnet 27 estimerede konverteringer. Herefter så kan vi tage disse 27 estimerede konverteringer og gange dem op med vores gennemsnitlige ordreværdi, som i dette tilfælde er 4350.

Ud fra denne udregning kan vi dermed estimere, at vi kan opnå en månedlig omsætning på 117.450 ved at ligge nr. 1 på søgeordet “laminatgulv”. Og så er det blot at hive lommeregneren frem og vurdere, om det ville kunne betale sig at fokusere dit SEO-arbejde på dette søgeord.

 

Har du spørgsmål?

Dette var en lille guide til, hvordan du kan beregne den konkrete værdi for din virksomhed ved at ligge nr. 1 på et givent søgeord. Hvis du har spørgsmål til til blogindlægget eller emnet generelt, eller hvis du gerne vil vide mere – så er du altid velkommen til at kontakte os på hej@wemarket.dk eller på 71 99 34 74.

Andre relevante blogindlæg fra min dygtige kollegaer: