Skrevet af: Thomas Haurum
28. februar 2023

Episode 23: 3 uundværlige værktøjer til at sælge mere på Amazon

Klik og lyt nu:

3 uundværlige værktøjer til at sælge mere på Amazon

På Amazon er der ingen smutveje (!)

Men her er 3 værktøjer, som gør det nemmere (faktisk mener vi de er uundværlige!) ift. at sælge på Amazon.

Læs hele episoden her

Min navn er Thomas, og jeg er grundlægger af WeMarket.

I den her episode af videopodcasten bliver du klogere på tre værktøjer, som er helt uundværlige, når du skal sælge varer på Amazon.

Så rigtig god fornøjelse med det.

 

Thomas (T): Velkommen til episode 23 af WeMarkets videopodcast.

I dag skal vi tale om tre uundværlige værktøjer til at sælge mere på Amazon.

Den lyder sådan en lille smule clickbait-agtig. Det er den overhovedet ikke.

Jeg har besøg af dig, Jens, som er vores Head of Amazon.

Velkommen til.

 

Jens (J): Tak skal du have.

 

T: Du er måske det bedste bud, vi lige har på at kunne fortælle os de tre tools, altså hvilken suite af tools, af software, man skal have for at kunne estimere og sælge mere på Amazon.

Så hvad er det vigtigste værktøj, vi har?

 

J: Det vigtigste værktøj, vi har, det er noget, der hedder Helium 10.

Jeg vil dele det sådan lidt op i to kategorier.

Vi har noget, der har til formål at forbedre dit salg på produktniveau.

 

T: Ja, når du allerede er i gang.

 

J: Når du ligesom er i gang, men også i forhold til indledende analyse osv. Og så har vi noget, når du er i gang, hvor du kan analysere dit salg osv.

Og hvis vi starter lidt i den der med til at analysere produkter, analysere dine egne produkter og konkurrenters produkter. Jamen der bruger vi noget, der hedder Helium 10, og så det, der hedder Jungle Scout.

 

T: Så her har vi allerede to.

 

J: Ja, og hvis jeg skal prøve at tage jer igennem, hvad de bruges til. Så kan man sige, Helium 10 og Jungle Scout bruger man lidt til det samme.

Grunden til, at vi har to, det er jo data, der er baseret på algoritmer, ud fra hvad alle dem, der benytter de her to platforme, melder ind af data. Og når de er connected med en Amazon Seller Central eller Amazon Vendor Center på Amazon, så får de data over.

Så det er jo ikke én til én data, men det er jo estimat af det hele.

Og derfor kan vi godt lide at sige, at vi har to tools, som vi har gode erfaringer med, som vi bruger, når vi skal analysere.

 

Helium 10 er et kraftfuldt analyseværktøj

J: Hvis man tager Helium 10, som er den, vi bruger mest, så har det en, altså det kan lave kaffe. Det kan virkelig, virkelig meget.

Det vi bruger det til, det er, når vi får en kundehenvendelse, og de siger, vi vil gerne i gang på Amazon, kan vi sælge nogle produkter.

Så får vi nogle informationer omkring kunden, hvad er det for produkt, hvad koster det. Og så går vi ind og kigger på, hvad er der af tilsvarende produkter på Amazon.

Og så kan vi simpelthen gå ind og analysere en lang række ting. Det er fx, hvor mange enheder sælger de om måneden. Det kan den estimere, og den er ret præcis i forhold til, hvad der bliver solgt. Så der får vi nogle informationer omkring, hvad er det for et salg, man kigger ind i.

Så går den ind og analyserer, hvad er det for nogle keywords, du har i dine titler, og det der hedder bullet points på Amazon, altså alt tekst, du har på et produkt. Hvad er det, du rangerer på rent organisk?

 

T: For Amazon er jo meget produkt og ikke så meget kategori.

 

J: Nej, altså Amazon er sindssygt produktorienteret. Hvorfor det også er vigtigt, at du finder så mange toprelevante søgeord for dit produkt som overhovedet muligt.

Og der er ikke ét, der er måske 100, der er måske 200, der har relevans for dit produkt.

 

T: Ja, for nu kan jeg huske, at vi lige ude ved en kunde sammen den anden dag, hvor vi så prøvede at kigge på noget, det var sådan noget tallerken og bestik sæt. Hvor du så går ind og siger, det her er altså jeres, og så kigger du på, hvad bliver der ellers solgt af det her i Frankrig og Tyskland.

Og der så jeg jo det her Helium 10, som du taler om nu, i levende live. Og det var sgu ret smart i forhold til, jeg har i hvert fald ikke set andre software, som kan forecaste på den måde på andre platforme. Så det er jo ret genialt.

 

Helium 10 kan give værdifulde oplysninger

J: Det er ret genialt, både hvad den kan forecaste, men også de informationer, den giver dig omkring konkurrenters produkter.

Altså du kan 100% se, jamen hvis jeg har en konkurrent og et produkt, der er stort set identisk, prisen er næsten også identisk, så kan du gå ind og se, hvad er det for nogle søgninger, kunderne foretager, som det produkt her rangerer på. Så kan du se, hvor stor er søgevolumen, og hvordan ligger de rent organisk.

Og det er klart, det fortæller jo dig en masse om, jamen hvis jeg skal have succes på Amazon, hvis jeg skal i gang, så får jeg noget data på, hvad er det for nogle søgeord, jeg skal bruge, når jeg skal lave mine tekster.

Så har den også noget, der hedder listing analyzer. Det vil sige, du plotter et Amazon varenummer ind, det er det, der hedder et ASIN, det er Amazons interne varenummer. Hvor du tager det, enten hvis du sælger på Amazon i forvejen eller et konkurrerende produkt, plotter det ind og så spytter den alt tænkeligt data ud.

Hvad koster det at have varen på lager i to måneder ved Amazon, hvor mange bliver der solgt om måneden?

 

T: Uh, det er guf.

 

J: Ja, det er nemlig, hvad er det for nogle keywords, den rangerer på. Den viser, hvor gode er dine billeder, hvordan er det med ratings osv.

Så den kvalitetsscorer produktet, og alene det kan jo gøre, at du kan få en masse data, der gør, at du kan optimere, enten på det produkt, du har i forvejen, eller det produkt, du vil oprette i forhold til konkurrenten.

Vi har jo sådan på alle vores kunder, der overvåger, SEO er jo en sindssygt vigtig del af vores arbejde. Og det er noget af det, der fylder rigtig meget. Og der har vi jo sådan, at når vi opretter et produkt for kunden, så ved vi jo præcis, hvad er det for nogle søgeord, vi gerne vil rangere på.

Så overvåger vi dem og ser, hvordan er udviklingen, falder vi, stiger vi, kobler konkurrenter på og ser, hvordan udvikler de sig. Så det er et andet tool, der er derinde.

Så har de et frygteligt godt tool derinde i Helium 10, det hedder Scribbles, det er et skriveprogram, hvor du tager din… først har du jo startet med at finde ud af, hvad er det for nogle søgeord, vi skal bruge på det produkt der, det har du på en liste. Så kopierer du dem ind i det her Scribbles, og så begynder du at skrive din headline og dine bullet points. Og så viser den hver gang, at du bruger et af de ord, som er vigtige, altså op i titlen eller bullet points og så videre. Det rangerer på farve, alt efter hvor vigtigt det er, hvor de skal stå henne og så videre.

Så på den måde kan du lave dine tekster så optimalt som overhovedet muligt for at få størst mulig søgevolumen på det.

 

Hvad koster Helium 10?

T: Ja, så her var i hvert fald tre rigtig gode features fra produktet. Hvad koster det?

 

J: Jeg mener, det starter for 39 dollars om måneden, så 29. Du kan godt få det gratis, så kan du lave begrænset antal søgninger. 29 dollars om måneden, 99 dollars om måneden, 250 dollars om måneden, der er sådan flere forskellige trin.

 

T: Men fuldstændig ligegyldigt. Hvis man er på Amazon, så skal man have det her?

 

J: Ja, det skal man, og det kan mange, mange andre ting også.

 

Hvad kan Jungle Scout

T: Så Jungle Scout, som er det andet software, du anbefaler, bruger man som en redundant, altså som man kigger på, får man en second opinion på?

 

J: Ja, det gør man, og de kan godt vise lidt forskellige resultater, eller det gør de.

Jungle Scout – nogle gange kan det have nogle fordele at bruge i måden tingene bliver vist på, hvor du måske har et lidt bedre overblik.

 

T: Men fedt navn, jo, Jungle Scout, fordi det er jo Amazon.

 

J: Jeg kunne også have taget et andet tool med her, hvad det hedder, Amazon Scout. Der findes mange, og de er virkelig, virkelig gode.

Der er nogen, der foretrækker noget frem for andet, og sådan vil det altid være. Vi har bare rigtig, rigtig gode erfaringer med Jungle Scout og med Helium 10.

 

T: Fantastisk! Så i virkeligheden behøver vi ikke.. Jungle Scout er en second opinion, så vi behøver ikke dykke ned i den?

 

J: Nej, den kan mange af de samme ting.

 

Kan sende automatiske e-mails ud til kunder

J: Det, der også er vigtigt, det er jo, nu har jeg nævnt nogle af de ting, de kan, de kan mange andre ting også. De kan også gøre det her, at de automatisk sender e-mails ud til kunder. Når de har købt en vare, så vil du gerne have, at kunden skal give en anmeldelse.

Det kan den organisere sådan, at der automatisk bliver sendt ud til kunder. Du kan opsætte automatisk justering af dine annoncer og sådan noget derinde i Helium 10 også. Det kan sindssygt mange ting, og jeg mener, hvis man er en virksomhed, der gerne vil Amazon, så starter du med 1: Investér i en medarbejder og dygtiggør vedkommende. Og så køber du den allervildeste pakke af Helium 10, fordi det kan betyde simpelthen så meget i forhold til den succes, man har.

 

T: Super gode anbefalinger.

 

J: Og så bare lige til sidst med dem, både Helium 10 og Jungle Scout er sindssygt dygtige til at levere altså løbende information, nyheder, blogindlæg, mega meget data, analyser, case studies og sådan noget, som man kan dykke ned i, hvor du virkelig, virkelig kan dygtiggøre dig.

 

T: Godt, men det var så to, og jeg tror, vi talte om tre, der var uundværlige.

 

J: Ja.

 

T: Så hvad er den sidste?

 

Sellerboard – en virkelig god Business Intelligence app

J: Den sidste, det er, når du er i gang på Amazon, så er der noget, der hedder Sellerboard.

Sellerboard er en app, du kobler på din Seller Central, som trækker alt, hvad der er med data at gøre i forhold til salg, marked.

 

T: Det er en ekstern app.

 

J: Ja, det er det.

Det er jo sådan, at når du er på Seller Central, så klikker du ind, nu vil jeg se Seller Central Tyskland, og så vil jeg ind og se, hvad salget er der. Så ser du, hvad det er der.

Og så, når du skal se på Frankrig, så går du ind på Frankrig. Det er tungt, men ved Sellerboard, der kan du samle det hele i en, så den tager alle markeder. Eller du kan også klikke fra, hvilket marked du vil, men den samler alt.

Det vil sige at på minut- og timebasis, så kan du se, hvad har jeg solgt den sidste time, hvad har mine markedsføringsudgifter været, hvor mange returer er der kommet, hvad har der… Du kan taste alle dine eksterne omkostninger, altså kostprisen på varen. Hvis man har et bureau på, kan du også tage den månedspris ind.

Alle tænkelige udgifter, så du simpelthen på dagsbasis kan sige, okay, i dag der har min fortjeneste været det her.

 

T: Ja, så det er egentlig bare en BI-løsning.

 

J: Ja, det er det, men den er sindssygt god. Den går også ind ligesom og er med til at forecaste dit lager, altså sige, hvad skal du have sendt til Amazon, hvor du simpelthen kan se den del også.

 

T: Ja, for man gider ikke løbe tør. For det har konsekvenser.

 

J: Ja, det har store konsekvenser i forhold til dit fremtidige salg.

Så den går simpelthen ind og analyserer forsendelser, hvor lang tid du har brugt på at sende varer til Amazon tidligere.

Så siger den til dig, at inden for to dage, for eksempel, der skal du altså have sendt noget mere af sted. Fordi du har været i et snøvlehoved tidligere, og der er en 88-dages lead time, for eksempel, og så står det med store røde blinkende bogstaver derinde.

Der kan du også gå ind og analysere dine annoncer og performance osv. lang tid tilbage, længere tid end du faktisk kan på Amazons egen annonceplatform.

Så Sellerboard er noget, vi bruger rigtig, rigtig meget, fordi det er meget automatisering af rapportering i forhold til at få data ind, og det er virkelig…

 

T: Altså både live og automatisk afrapportering?

 

J: Ja, lige præcis. Og det her med, at det er jo lækkert, at du har en app, du kan gå ind på, når du sidder derhjemme juleaften. Så åbner du den, og så scroller du ned og så… Nu har du solgt noget igen. Altså, det er det jo.

 

Hvad koster Sellerboard?

T: Ja, ja, men hvad skal den koste så?

 

J: Jeg mener, den koster 29 dollars eller sådan noget om måneden.

Det er ligegyldigt. Og der kan du også sende automatisk e-mail ud fra til din kunder. Du kan koble Shopify på, du kan… Altså Facebook osv.

 

T: Ja, du kan vel også koble det, hvis du har lyst til at have det på infoskærme. Eller have det på skærme rundt omkring i huset, eller til en e-commerce-afdeling, eller noget indkøber, eller hvad fanden…

 

J: Helt sikkert. Så der er rigtig, rigtig mange muligheder i den. Så den synes jeg, at den skal man gøre, og det synes jeg, er det vigtigste tool, når du er i gang. Altså, Helium er også, osv.

Men i forhold til den her daglige… Der er jo mange virksomhedsledere og folk, der sidder og arbejder med det til dagligt. Det her med, at man skal sidde og klikke sig rundt fra land til land, og se, hvad er det egentlig for… Nå, hvad er det for en bestseller, vi har i det land her?

 

T: Men til de priser her…

 

J: Ja, det er simpelthen så nemt og enkelt med det her Sellerboard. Og det tager 25 sekunder at koble op.

 

T: Ja, fantastisk.

Det synes jeg var tre dejligt konkrete anbefalinger, Jens.

 

J: Det var godt.

 

T: Så det er jo, som det plejer.

Så tusind tak, fordi du lige kom og gjorde os klogere på det her.

 

J: Ja, selv tak.

 

 

Kunne du tænke dig at lære endnu mere?
Så kan du få en e-mail, hver gang vi har en ny video podcast klar. Gå ind på wemarket.dk/podcast og tilmeld dig.