Skrevet af: Surenth
11. juli 2024

Episode 23 – Amazon – Sådan opretter du en Amazon Seller account

Klik og lyt nu:

Læs hele episoden her

Jens: Velkommen til Amazon-podcasten med Jens og Co. Jeg er glad for, at du har valgt at lytte med i dag. Vi skal nemlig snakke om, hvordan man på den bedste måde får oprettet en Seller-account ved Amazon.

Og det er måske ikke det mest interessante afsnit i dag, men det er i hvert fald nok det vigtigste afsnit, vi nogensinde har lavet. Fordi det her med at oprette en konto på Amazon, det er faktisk den måde, hvor vi får flest kundehenvendelser på. Fordi det skaber en del problemer for folk.

Og med mig i dag til at kunne underholde om det her, der har jeg taget min kollega Thomas med. Velkommen til, Thomas.

Thomas: Tak skal du have, Jens.

J: Thomas er en af dem, der sidder ved os og er specialist og hjælper kunderne med det her. Og han er blevet lidt en ekspert i at arbejde med det her.

Thomas, kan du ikke lige prøve at fortælle, først og fremmest inden vi dykker lidt ned, hvorfor det er så vigtigt at oprette sig rigtigt på Amazon?

T: Jamen, det er vigtigt at gøre rigtigt, da Amazon skal kunne verificere dig som virksomhed, og sådan set også de personer, der står bag virksomheden og det, du oplyser til Amazon, for at de med sindsro kan oprette eller give dig lov til at få en sælgerkonto.

Og den proces er meget firkantet og er en proces, som mange undervurderer, og den kan hurtigt blive meget tidskrævende. Så derfor er det vigtigt, at man ligesom ved, hvad det er for nogle krav, Amazon stiller. Og hvordan man sådan ligesom skal imødekomme de her krav, fordi det er meget firkantet og kan hurtigt blive meget tidskrævende.

J: Ja, og netop det her med, at det er firkantet, og det måske nogle gange kan være svært at forstå vigtigheden af, men også det her med konsekvensen af, at der sker fejl i det her. Altså, vi har jo faktisk oplevet virksomheder, som har forsøgt sig, hvor det er fejlet, og hvor de faktisk er blevet nødt til at oprette et helt nyt selskab for at komme i gang på Amazon. Så det er virkelig vigtigt at tage alvorligt.

T: Ja, og man har ikke ubegrænset forsøg, kan man sige. Hvis der er nogle dokumenter, man uploader, som Amazon afviser, så har man ikke et ubegrænset antal forsøg til at rette op på den her fejl.

Og på et tidspunkt, så bliver du simpelthen bare lukket ned, og så vil Amazon ikke have noget med dig at gøre.

J: Nej, det ville være en træls situation at stå i jo.

T: Det er en rigtig træls situation at stå i, hvis man netop rigtig gerne vil på Amazon og sælge.

J: Ja, lige nøjagtigt. Men Thomas, skal vi ikke prøve at dykke lidt ned i det?

De helt basale virksomhedsinformationer til Amazon-oprettelse

J: Jeg lover i hvert fald, at dig som lytter, og som skal i gang med at oprette dig på Amazon på et eller andet tidspunkt, at når du har hørt den her podcast-episode og lytter rigtigt efter, så har du i hvert fald den totale guide til ift. hvad der skal være i orden for at kunne oprette sig på Seller Central.

Jeg kan lige starte med at sige, at når man skal oprette sig på Seller Central, så går man ind på sellercentral.amazon.de, for eksempel. Og så derinde er der et link, hvor du kan oprette dig som seller.

Og det første, der ligesom skal være at styr på, når du begynder den proces her, det er, hvad er det for en virksomhed? Thomas, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for nogle ting, vi har brug for at vide for at hjælpe dem kunde, altså omkring virksomhedsinformationer?

T: Jo, altså man starter ud med de helt basale virksomhedsinformationer, såsom, hvad er dit juridiske navn? Og det er jo så med enten et ApS eller med et A/S, eller hvilken type virksomhed. Og så er det selvfølgelig også en adresse på virksomheden, og et telefonnummer og noget e-mail. Så de helt basale informationer om virksomheden, så er der ligesom den her gennemsigtighed.

J: Ja, og der kan jeg bare så følge op med at sige, at det skal stå 1:1, som det gør i CVR-registeret. Fordi det er typisk også der, man skal kunne sende noget dokumentation fra. Det er også det, der går videre igen i ens bankinformation osv.

Lige i forhold til e-mail, Thomas, ved jeg, at vi gør noget, som egentlig er til hjælp til kunderne. Et råd til dem. Kan du ikke lige prøve at komme ind på det?

T: Jo, altså alle virksomheder har selvfølgelig en form for infomail, eller en mail, som alle i virksomheden kan bruge. Men det vi altid anbefaler, det er sådan set at sætte en ekstraordinær Amazon-e-mail op, så man ikke risikerer, at alle mulige mails fra Amazon bliver blandet sammen med at blive overset i den daglige drift.

J: Ja, for der kommer sindssygt vigtige mails.

T: Især i starten kommer der jo rigtig mange mails fra Amazon som ny kunde, når seller-accounten engang er oprettet. Så derfor er det vigtigt, at man ikke overser noget, eller at man blander noget sammen.

J: Ja, og så kan man også sige, så er der også den hygiejnefaktor, at hvis nu vi oprettede en konto med min e-mailadresse, hvis jeg så stoppede på et tidspunkt i firmaet, så man skulle ændre den e-mailadresse inde på Amazon. Har du en standard Amazon-mail, du kan bruge til det her, så er det bare hvem, der har adgang til den, der skal ændre. Så det er i hvert fald nemt.

Så det næste, man ligesom har brug for, Thomas. Det er i forhold til, hvem er det, der ligesom skal styre kontoen. Det er jo virksomheder, der ejer kontoen, men det er ligesom det, som hedder en primary contact person på Amazon. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt omkring det?

T: Jo, altså den her primary contact, det er som du lige har nævnt den, der i Amazon-regi er den primære go-to-kontaktperson inden for virksomhederne.

J: Ja, den, der har ansvaret for det.

T: Den, der har ansvaret for det, ja. Og her skal du igen også opgive basale informationer om vedkommende. Det er jo så private informationer, såsom privatadresse, telefonnummer, e-mail osv.

J: Ja, fødselsdag, hvor man er født henne, altså land osv.

T: Ja, nemlig. Og du vil netop også skulle uploade noget pas. Det ved jeg, vi kommer tilbage til senere også.

J: Ja.

T: Men simpelthen, hvor du ligesom vil verificere din person overfor Amazon.

J: Ja, og det er jo noget i forhold til hvidvask. Altså Amazon vil vide, hvem det er, der driver de her virksomheder. Så det er simpelthen noget sikkerhedsmæssigt. Man kan ikke komme udenom det. Det skal være på plads. Og jeg tror også, i mange andre situationer, hvor det er noget med økonomi er ret høje krav til sikkerheden.

T:  Ja, og man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis nogle krav, som Amazon bare stiller op. Det er jo nogle krav, der ligesom også er på Amazons skuldre, som de skal leve op til. Og der er bare ikke nogen vej forbi, som du også tidligere sagde.

J: Nej, så det er kontaktpersonens, eller primary contact, det er navn, fulde navn, som det står i passet. For øvrigt, det er også vigtigt at sige, så er det den private adresse, så er det telefonnummer, så er det e-mail, fødselsdato og fødselsland.  Og så en kopi af ens pas, men den kommer vi lige tilbage til lidt senere.

Når man så har den her primary contact, så vil Amazon jo også gerne vide, hvem er det, der ejer virksomheden. Eller det vil sige, de vil vide dem, der er beneficial owners, som man kalder det. Og det er alle, der ejer over 25 procent af en virksomhed. Det er vel de samme informationer som primary contact person, eller hvordan er det?

T: Det er fuldstændig det samme, og man kan sige, man kan også stå i en situation, hvor både beneficial owner og primary contact er de samme personer. Så skal du selvfølgelig ikke til at uploade de samme informationer. Der kan du så angive, at det her er den samme person. Men stadigvæk, den her person, uanset hvad for en, om det så er beneficial owner eller primary contact, det skal kunne verificeres af Amazon på de her dokumenter, man så efterfølgende skal uploade.

J: Ja, fordi det kommer jo også til det næste, man får brug for.

Det er vedtægterne af ens virksomhed på engelsk. Det ved vi, de kommer til at spørge om, så det skal man også have klar. Måske ikke lige i starten, men på et eller andet tidspunkt kommer de til at spørge efter det.

De kan også komme til at spørge efter ejerstruktur, altså de kan se, hvem er det, der ejer 10% og hvem er det, der ejer 5% eller 25% eller 35%. Men altså i hvert fald er det vigtigt, at alle, der ejer over 25% på Amazon, de skal opgives. Man kan ikke komme udenom…. Eller jo, det kan du, så bliver du lukket ned.

T: Ja, lige præcis. Så hvis du ikke kan nedkomme de dokumentationskrav, Amazon stiller til dig, så er de meget kontante, og det skal de også være.

Krav til pasdokumentation på Amazon

J: Ja, så nu kan man sige, nu har de basale virksomhedsinformationer, de har primary contact person, de ved, hvem det er, der ejer over 25% af virksomheden.

Så man kan sige, de informationer taster man ind, men det vil Amazon jo selvfølgelig gerne tjekke, om de informationer er rigtige. Så der er noget, at man skal aflevere et billede, nu siger jeg kopi, for det er ikke kopi, men et billede af ens pas og et kontoudtog. Kan du ikke prøve at starte med at fortælle helt firkantet, hvad er det, der er for nogle krav til et pas?

T: Jamen, nogle af de krav, der er, det er blandt andet, at man skal kunne se alle fire hjørner af passet. Så det dur ikke, at man kun kan se den ene side, altså den side for eksempel, hvor informationerne reelt set står på. Hvis du ikke kan se den øvre del af passet også, altså alle fire hjørner, så bliver det bare afvist. Og det er simpelthen for netop at sikre, som man har siddet og taget et billede af.

Det må ikke være scannet ind, det skal tages som et billede. Så det vil sige, vi anbefaler altid, at man lægger passet på et bord, og så tager et billede med mobilen oppefra.

J: Ja, og så skal det være tydeligt jo, altså man skal kunne se alt på passet.

T: Lige præcis, fordi Amazon bruger jo selvfølgelig det her pasbillede til netop at verificere de informationer, som man har angivet omkring f.eks. primary contact, at det fødselsår også matcher det, der står på passet. Og at du også skal angive pasnummeret, og det skal selvfølgelig være 1:1 identisk med pasnummeret på det billede, man uploader.

J: Ja, så pas, alle fire hjørner, det må selvfølgelig ikke være et udløbet pas. Det skal være et billede, og så skal det være tydeligt.

Hvad sker der, hvis du ikke lige lever op til de krav?

T: Jamen, så bliver det simpelthen afvist, og man skal være heldig, hvis man får en decideret forklaring fra Amazon, eller en begrundelse, hvorfor det er blevet afvist. Så det er jo noget, du sådan selv skal sætte dig ind i.

Man kan google sig til de her krav fra Amazon, så det er ikke fordi, det er nogen hemmelighed, det vi sidder og fortæller nu.

J: Nej.

T: Det er noget, man kan finde derude. Men når dokumenter generelt bliver afvist af Amazon, så skal du ikke forvente, at du får ret mange detaljer om hvorfor det er blevet afvist. Så det skal du selv regne ud, kan man sige, og rette op på.

J: Ja. Så nu ved du, hvad for nogle krav, der er til passet. Hverken mere eller mindre skal der til. Men hvis du overholder det her, så bliver dit pas godkendt.

Jeg håber, det er sagt tydeligt nok i forhold til pas, fordi vi oplever i hvert fald nogle gange, at kunderne har svært ved at leve op til det. Altså, at de simpelthen ikke får sendt det rigtige ind, så det er vigtigt, at du har styr på den del. Vi opfanger det jo inden og tager fat i kunden. Men hvis du selv går i gang med det, så er det her, den kan fejle.

T:
Ja.

Krav til kontoudtog

J:  Så kan man sige, at nu har de verificeret, hvem du er som person med din fødselsdato og det rigtige navn osv. Så skal de kunne verificere din adresse. Og der er der kun én måde at gøre det på.

Og kun én måde at gøre det på, understreger jeg. Det er, at Amazon skal have et bankstatement. Altså et kontoudtog eller et kreditkortudtog. Hvad er der af krav til det, Thomas?

T: Jamen, allerførste krav, det allervigtigste, igen ligesom med pasbilledet, så skal de informationer, man kan aflæse fra kontoudtoget, det skal jo selvfølgelig matche 100% 1:1, hvad du uploader til Amazon.

Og der har vi jo også blandt andet nogle gange oplevet bare det, at det står skrevet en lille smule anderledes, eller der er tilføjet en eller anden attribut til adressen, som ikke står på kontoudtoget, eller omvendt, hvad du opgiver. Altså er der bare en lille forskel, så bliver det bare afvist.

J: Så det her med, at man skal have et kontoudtog fra banken, og det er altså et gammeldags kontoudtog, hvor bankens information er på, hvor din adresse er på. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at det kan man ikke få i dag, men det kan man altså få fra alle banker.

Typisk ligger det i ens netbank, man skal bare ind og finde det derinde. Men der står dit navn, og dit navn skal helst være det samme, som du opgiver til Amazon, og som det står i dit pas. Og den adresse, som du opgiver til Amazon, skal være identisk med det, der står på kontoudtoget. Er det korrekt?

T: Det er fuldstændig korrekt, og man kan sige, der skal også ligesom netop være de her posteringer på kontoudtoget, så Amazon kan se, at det ikke bare er en fiktiv konto, der lige er oprettet til lejligheden.

J: Ja.

T: Og som du også nævnte med pasbilledet, så skal det også være inden for de sidste 180 dage, så det må heller ikke være for gammelt.

J: Nej, altså max 180 dage gammelt må kontoudtoget være.

Og hvad er der noget i forhold til det her med, altså vi har kunder, der er ligeglade, de deler bare kontoudtog med os. De har ikke noget imod, at vi ser, hvad der står på en konto osv.

Jeg tror ikke, Amazon, jeg vil bare sige, de går ikke ind og kigger, hvad der står på en konto. De scanner bare, om der er posteringer. Det er jo en proces, der foregår automatisk. Men det skal siges, man må faktisk godt strege beløb ud på det her kontoudtog, så der ikke er nogen, der ser dem. Ja. Det sker der ikke noget ved.

T: Nej, man kan sige, der er en automatisk screeningsproces, der går i gang, når man uploader dokumenter. Og der screener den jo simpelthen bare for, at de informationer, der står, f.eks. privatadresse, at det også matcher det, man har angivet.

Og så kan der være, at der kommer et sæt øjne på et par år senere, men hvis det ikke matcher 1:1, hvad du har opgivet, så er det bare, at det bliver afvist med det samme.

Så derfor er det bare ultravigtigt, at man sørger for, at det, der står på kontoudtoget, det også matcher det, man har angivet til Amazon 1:1, altså 100 procent.

J: Ja, og det har vi sagt mange gange nu, men alligevel så fejler folk bare så meget.

Valg af sprog til oprettelse og autoriseret oversættelse

J: Og Thomas, er jo noget med, hvad er det for et sprog, vi gør det her på?

T:  Jamen, altså, det skal være på et sprog, som ligesom er kendt af Amazon. Det vil sige, engelsk er jo det helt oplagte eksempel, men det kan også være på tysk eller et af de andre sprog.

Men altså, vi anbefaler altid, at man får det gjort på engelsk, fordi det er som regel nemmere, og det kan du også få de fleste banker til at hjælpe dig med.

J: Ja, vi har jo også eksempler på, hvor bankerne ikke kan hjælpe med det.

Vi har også tilfælde af, hvor f.eks. vedtægter, de skal også være på engelsk, at dem har man ikke på engelsk. Der ved jeg, der kan vi hjælpe med det, eller vi har nogen, der kan hjælpe med det i hvert fald. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det går ud på?

T: Altså, vi har kontakt til en såkaldt autoriseret translatør, og det er vigtigt at nævne, fordi man kan ikke bare selv gå ind og lave nogle oversættelser.

Selvom du måske taler rigtig godt engelsk, og nemt vil kunne oversætte dit kontoudtog fra dansk til engelsk, så kræver Amazon altså, at der er den her tredje uvildige part inde over.

Og en autoriseret translatør har et translatørstempel, som vedkommende vil kunne sende med oversættelsen, så Amazon ved, at det er en uvildig tredje part, der har været inde over at oversætte det her.

J: Ja, vi afleverer det her dokument til en dame, som hedder Grete, og hun er rigtig dygtig. Hun kan gøre det her, så det bliver oversat præcis, som det skal, og der kommer det her stempel på, som gør, at Amazon de efterfølgende kan godkende det kontoudtog, der bliver sendt ind til Amazon.

Der bliver jeg bare nødt til endnu en gang at understrege, at der findes ikke andre løsninger. Det er et kontoudtog – om man vil det eller ej. Alle banker har det, så det er bare at skaffe.  Hvem er det, der skal aflevere kontoudtog til Amazon? Hvem er det, de gerne vil se det på?

T: Jamen, det er i første omgang på primary contact. Så det er Amazons måde at verificere blandt andet den private adresse på vedkommende, som man opgiver.

Men også, at det netop ikke er bare en fiktiv person, men det drejer sig om en reelt person. Men så er der også senere i processen, at der skal uploades kontoudtog på virksomheden. Så det er både de enkelte individer, kan man sige, primary contact og virksomhedsejer, men også selve virksomheden, fordi man har jo en virksomhedskonto også.

J: Ja, så primary contact og så ejerne, beneficial owners, som Amazon kalder det, og så for selve virksomheden vil der også blive brug for det.

T: Ja, det vil der.

J: Godt. Så rigtig navn, rigtig adresse, kontoudtog må ikke være mere end 180 dage gammel. Alle bankens informationer skal være derpå. De ting, de skal spille, og så skal det være på engelsk, og så er man good to go.

T: Ja, det vil jeg sige. Hvis man har opfyldt alle de krav, så kan jeg ikke forestille mig, at det bliver afvist af Amazon.

J: Godt. Nu har vi jo så alle informationerne på kunden. Der er stadigvæk nogle ting i forhold til sådan noget med momsnummer og alle sådan nogle ting til Tyskland, men det tager vi lige i et andet afsnit. Så nu forudsætter vi, at man har alle de ting, der skal til.

Verifikationsproces gennem video-opkald

J: Dernæst går man ind på Amazon og tester informationerne ind, og hvad sker der i den proces? Der er noget, der skal godkendes, der er noget video-opkald eller noget billede eller noget andet. Kan du prøve lige at sætte lidt ord på det?

T: Ja, lige præcis. Selve processen starter jo netop med, at vi uploader alle de her basale informationer om virksomheden, og beneficial owners og primary contact, som vi har været igennem nu her. Og det afslutter så med, at Amazon som en ekstra sikkerhedsforanstaltning kræver et opkald med et video-opkald.

Og en ny ting, der er kommet ind i systemet for kort tid siden, er så også, at man kan nøjes med at tage et billede via sit webcam, og så uploade det, hvor man sidder med sit pas i hånden.

Men vores kunder kører meget ofte over det her ID verification call, som det her video-opkald bliver kaldt i Amazons verden, hvor man simpelthen sætter et kort online møde op med en Amazon-medarbejder, hvor man så skal have sit pas og kontoudtog klar til at kunne vise frem foran skærmen, så Amazon-medarbejderen kan verificere, at du er den, du påstår at være.

J: Ja, og det er selvfølgelig online, det foregår, som Thomas siger, men det er også i forhold til, at det er primary contact person, at man vil verificere, at det er den, som man udgiver sig for at være.

T: Ja, det er korrekt.

J: Thomas, er der nogle ting, du tænker, vi mangler at få med i det her, som er vigtigt lige at få fortalt?

Jeg ved, du er jo altså så sindssygt velforberedt altid, så jeg kunne se, at du sad lige og tjekkede din liste igennem. Er der noget på listen, vi ikke har fået nævnt, som du synes er vigtigt, vi skal have med?

T: Altså nu, hvor du siger med momsnummer og sådan noget, det skal der være styr på. Der er jo også nogle andre krav i forhold til, hvad det er for nogle produkter, du gerne vil sælge, og hvilke marketplaces, du gerne vil ud på. Så i forhold til for eksempel Tyskland og Frankrig, så vil der være noget i forhold til lucid, og det er jo i forhold til den her emballageordning, der vil blive udbredt på EU-plan.

Men det, kan man sige, det kommer først lidt efterfølgende. Det behøver du ikke nødvendigvis at have klar til selve sælgerkontoen.

J: Nej, men jeg tror faktisk, vi skal lave et helt afsnit omkring alle de der ekstra ting, der skal være klar for at du kan få lov til at sælge på Amazon, som er EU-lovgivning simpelthen.

T: Ja, og en sidste ting, jeg også lige har i baghovedet, det er, at vi jo også altid anbefaler, at man er brandowner på de produkter, man gerne vil sælge på Amazon. Det giver en lang række fordele, men som sagt, det ligger efter, at man har fået kontoen oprettet.

Det er ikke noget krav, at man er brandowner for at kunne oprette en sælgekonto hos Amazon. Men det kan vi sikkert snakke videre om i et senere afsnit.

J: Ja, fedt.

Thomas, tusind tak for alle dine inputs. Jeg håber, at dem, der har lyttet med, har fundet ud af det – eller det er jeg sikker på, at de har. De skal i hvert fald bruge det, du har sagt.

T: Det håber jeg også, de har, og ellers så må de jo kontakte os efterfølgende.

J: Det er de velkommen til.

Tak fordi du har lyttet med i dag. Hvis du vil have besked næste gang, vi udkommer med en ny episode af vores Amazon-podcast, så kan du gå ind på vores hjemmeside, og under podcast, tilmelde dig nyhedsbrevet, så sender vi dig en e-mail så snart, at vi har en ny udsendelse klar. Ha’ en rigtig god dag.