Skrevet af: Ieva Treiliha
10. august 2017

Undgå datafejl i Google Analytics: Ekskludering af henvisningstrafik

Har du en betalingsgateway på din webshop?

Så er der stor sandsynlighed for, at tallene i Google Analytics er forkerte, når du forsøger at måle effekten af din online markedsføring. Medmindre du aktivt har taget stilling til din henvisningstrafik.

Det sker nemlig ofte, at henvisningstrafik fra en betalingsgateway tager æren for en del af omsætningen – selv hvis det i virkeligheden er indsatsen på sociale medier samt SEO og AdWords, som har skabt salget!

 

Hvis ikke du har overblik over henvisningskilderne i Google Analytics, kan du altså ikke reelt vurdere effekten af den digitale indsats.

 

Derfor bør du, med jævne mellemrum, gennemgå dine henvisningskilder her:

  • Google Analytics > Anskaffelse > Al trafik > Henvisninger.
  • Vælg en længere periode, fx 1 år.
  • Sortér efter omsætning.
  • Vurdér så, om der er nogle “henvisninger”, som fejlagtigt har fået æren for omsætningen.

 

Eksempel (klik på billedet for at se en større version)

Henvisningstrafik i Google Analytics

 

I eksemplet ses 2 betalingsgateways (Quickpay og Danske Bank), som har taget æren for henholdsvis 68.282,50 kr. og 17.655,50 kr. af omsætningen det seneste år.

Men trafikken er jo ikke kommet fra Quickpay og Danske Bank. Derfor burde andre trafikkilder reelt have haft æren. Eksempelvis Facebook, AdWords og organiske søgninger. Eller andre for den sags skyld: Fx. Krak eller De Gule Sider, som også fremgår af henvisningslisten i eksemplet.

Hvis en betalingsgateway tager æren for noget, som andre henvisningskilder burde have haft æren for, så betyder det altså, at de andre henvisningskilder ser ud til at performe dårligere, end de i virkeligheden gør.

 

Sådan ekskluderer du henvisningstrafik i Google Analytics

 

Når du har fundet ud af, hvilke henvisningskilder der forvrænger datagrundlaget væsentligt, så er du klar til at ekskludere kilderne.

 

Det gør du sådan her:

 

  • Gå til Administrator > Ejendomsindstillinger > Sporingsoplysninger > Liste over henvisningsekskluderinger > Tilføj ekskludering af henvisningswebadresse

Liste over henvisningsekskluderinger

 

  • I den tomme boks indtaster/kopierer du så domænenavnet, som det fremgår af listen over henvisningsekskluderinger.

 

I dette tilfælde skriver du altså ”payment.quickpay.net” i boksen og klikker ”Opret” for at ekskludere Quickpay.

Ekskludering af domæne

 

Følg op!

I den efterfølgende periode bør du følge op på, om ekskluderingen virker, som den skal. Fx efter 7 dage.

Hvis trafikken fra den ekskluderede henvisningsadresse, i den efterfølgende periode, helt er forsvundet, så er der ingen tvivl om, at ekskluderingen virker. Det kan imidlertid sagtens ske, at den ekskluderede henvisningstrafik stadig fremgår af listen i op til et halvt år efter, at ekskluderingen er foretaget – uden at der af den grund er tale om en fejl. Det var fx tilfældet i eksemplet med Quickpay:

Før og efter henvisningsekskludering

 

Skærmbilledet viser den mængde sessioner, som Quickpay har taget æren for siden ekskluderingstidspunktet (den røde pil). Her kan man fristes til at tro, at henvisningsekskluderingen ikke virker korrekt. Men det gør den faktisk!

Som du nok har bemærket, er den registrerede trafik fra Quickpay væsentligt lavere, i perioden efter ekskluderingen, end den var før. Der ér altså en effekt.

 

Men…

 

Hvorfor ses henvisningstrafikken stadig, selv efter ekskluderingen?

 

Det helt korte svar er, at det som regel skyldes indstillingerne for kampagnetimeout i Google Analytics, der som standard er sat til 6 måneder. Henvisningsekskluderingen virker nemlig ikke bagudrettet, og derfor kan der gå op til 6 måneder, før Quickpay ikke længere optræder i henvisningstrafikken.

 

Et længere, og lidt mere detaljeret svar, får du i følgende eksempel:

Forestil dig, at en bruger – vi kalder hende Julie – er i gang med at købe et par sko på din webshop, som hun har fundet gennem en AdWords-annonce på Google. Julie er nu kommet så langt i købsprocessen, at hun er nået til betalingsgatewayen Quickpay.

Du har endnu ikke ekskluderet Quickpay i Google Analytics, så derfor tager Quickpay allerede nu æren for Julies besøg på din webshop.

Inden Julie når at bestille skoene, kalder Julies kæreste. Aftensmaden er klar. Julie lukker derfor skærmen og glemmer, for en tid, alt om skoene…

Et par dage senere læser du denne artikel, og beslutter dig for at ekskludere henvisningstrafikken fra netop Quickpay!

En uge senere kommer Julie så igen i tanke om skoene. Hun åbner derfor sin browser, og indtaster denne gang din hjemmesideadresse direkte i adressefeltet i sin browser. Denne gang køber Julie skoene.

Google Analytics tildeler (attribuerer) som standard æren for salget til ”det sidste ikke-direkte klik”. Og dét er i dette tilfælde stadig Quickpay, da Julies besøg via Quickpay blev registreret, før du ekskluderede Quickpay.