Skrevet af: Jesper Mikkelsen
7. marts 2019

Så markant er forskellen på CTR for position 1 og position 10 på Google!

OBS: Tallene der er nævnt i nedenstående tekst er fra januar 2019. Tallene ændrer sig frem og tilbage løbende, men tendenserne stemmer fortsat overens ved seneste tjek i februar 2023.
Derudover svinger tallene fra branche til branche, samt hvilken type søgning du foretager. Vil du selv tjekke tallene, kan du gøre det via dette link: https://www.advancedwebranking.com/ctrstudy/

Spørgsmål: ”Hvor er det bedste sted at gemme et lig?”

Svar: ”På side 2 af Google!”

Sådan lyder en gammel kending, når det gælder SEO jokes. Meget få forbrugere bevæger sig videre til side 2 på Google, når de har foretaget en søgning. Og det samme gælder faktisk de nederste resultater på side 1. Spørgsmålet kunne derfor også være, hvor lang tid der ville gå, før det blev opdaget, hvis liget var gemt i et af de nederste resultater på side 1 i stedet.

Med andre ord, så sker alt det sjove i toppen af søgeresultatet.

I dette blogindlæg får du en lille ide om, hvilken betydning det kan have, om du ligger nummer 1 eller nummer 10 i søgeresultaterne på Google. Begge resultater ligger på første side, men det er altså ikke altid nok bare at ligge på første side i søgeresultaterne, du skal op blandt de øverste resultater, før du vil kunne mærke en forskel i trafikken.

Graf over alle søgninger på Google

Kilde: Advanced Web Ranking, CTR Study, januar 2019. Alle søgninger

Ovenfor ser du den procentvise fordeling af klik (CTR) efter position på alle søgninger. Tallene er fra januar 2019, men ligger stabilt over hele året. Den blå graf viser fordelingen på desktop søgninger, hvor den røde graf viser fordelingen på mobilsøgninger. Graferne ligger rimelig ens, bortset fra position 1, som har en højere CTR på desktop end på mobil. Et par variabler, der kan spille ind her, er, at mobilen ofte bliver brugt til research inden et køb, hvorefter desktop bliver brugt til købet. Derudover er en position 0 (Google My Business, Featured Snippets mv.) oftest mere dominante på mobilsøgninger.

Brand vs. non brand søgninger

Kilde: Advanced Web Ranking, CTR Study, januar 2019. Brand vs non-brand søgninger

Ovenstående graf viser CTR fordelt på brandsøgninger (blå) og ikke-brandsøgninger (rød).

Som det ses ligger CTR generelt højere på brandsøgninger, hvilket hænger sammen med, at man her i højere grad end ved ikke-brandsøgninger ved, hvad man søger efter. Det Advanced Web Ranking, som står bag undersøgelsen, definerer som brandsøgninger, er når søgeordet er en del af domænenavnet.

Kommercielle søgninger

Kilde: Advanced Web Ranking, CTR Study, januar 2019. Kommercielle søgninger

På ovenstående graf får vi et indblik i, hvordan CTR fordeler sig på kommercielle søgninger. Det er søgninger, der indeholder ord såsom ”køb, pris osv.”. Grafen ligner meget de øvrige grafer – det er især det første resultat, der klikkes på og derudover de øvrige resultater i top 3.

Hvilken trafik kan jeg så forvente?

Nedenfor kan du se et overblik over, hvordan CTR i gennemsnit fordeler sig på de forskellige positioner på side 1 af Google. Som du kan se, er der markant forskel på, hvor høj CTR er for position 1 og position 10 og dermed stort forskel på, hvor meget trafik du får ind på din hjemmeside, selvom man måske kunne tro, at det var nok at ligge på side 1.

Diagram

Desuden er det værd at bemærke, at én ting er, hvordan CTR, som blot er et procenttal, fordeler sig på de forskellige positioner. En anden væsentlig ting at tage med i sine betragtninger er antallet af søgninger på det enkelte søgeord. At ligge nr. 1 på en søgning med gennemsnitlig 10 søgninger pr. måned vil med en CTR på 35 % give dig 3,5 besøg i pr. måned. Ligger du i stedet nr. 2 på en søgning med 100 søgninger pr. måned, vil en CTR på 15 % give 15 besøg pr. måned i gennemsnit. Dermed kan det faktisk være bedre at ligge position 2 på et søgeord med mange søgninger end position 1 på et søgeord med færre søgninger.

Ligger du helt nede på position 10 , vil du dog opleve begrænset trafik, selvom på ord med mange søgninger hver måned. Med 1.000 månedlige søgninger vil du på position 10, som har en CTR på omkring 1,5 % kun få 15 besøgende pr. måned på trods af de mange søgninger. Kan du her komme op på en position 3 som har en CTR på omkring 10,75 %, vil du syvdoble din trafik. Kommer du helt op på position 1 som har en CTR på omkring 30 %, vil du tyvedoble din trafik.

I den virkelige verden har du dog sjældent en konverteringsrate på 100 %, så kliks er ikke det eneste, man skal se på. Konverteringsraten vil desuden afhænge af hvad du definerer som en konvertering.  Eksempelvis er det lettere at få tilmeldinger til nyhedsbrevet end det er at skabe det endelige salg.

Nedenfor har jeg listet et par eksempler på, hvilken betydning positionen på side 1 får, hvis din konverteringsrate er 5%

Lad os tage et eksempel ved en position 10:

Antal månedlige søgninger: 1.000
Gns. Position: 10
CTR for position 10 : 1,5 %
Konverteringsrate: 5 %

Ud af de 1.000 søgninger vil du her få 15 besøgende pr. måned.

Ud af de 15 besøgende vil du så få 0,75 konverteringer hver måned.

Lad os tage samme eksempel med en position 1:

Antal månedlige søgninger: 1.000
Gns. Position: 1
CTR for position 1: 30 %
Konverteringsrate: 5 %

Ud af de 1.000 søgninger vil du nu få 300 besøgende om måneden.

Ud af de 300 besøgende vil du så få 15 konverteringer om måneden.

Forskellen er til at se i ovenstående eksempel. I stedet for at få en konvertering hver 40. dag ved en position 10, vil du på position 1 få en konvertering hver anden dag. Forestil dig så, hvor lang tid der ville være mellem henvendelserne, hvis der kun var 100 månedlige søgninger i stedet for 1.000, som ovenstående eksempler har taget udgangspunkt i.

Konklusionen er derfor ligetil:
Hvis du overvejer, om det kan betale sig, at gå efter de øverste positioner, eller om du blot kan nøjes med at gå efter at ligge på side 1, også selvom det er i bunden, så er svaret ja. Selvom det kan koste flere ressourcer at gå efter top 3, så er der også langt flere kliks og konverteringer at hente, end hvis du ligger og roder rundt i bunden.  

Om undersøgelsen

Ovenstående tabel og grafer er baseret på tal fra Advanced Web Ranking, som hver måned blandt andet måler på betydningen af søgeordspositioner. Alt efter hvilken graf der er tale om, er der taget udgangspunkt i op til 10.000.000 søgeord fra knap 85.000 forskellige hjemmesider. Undersøgelsen er international, og der kan derfor være nogle små lokale forskelle alt efter hvilket land, man målretter sin SEO-indsats imod.